Партнерство

МІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ

15 жовтня 2010 року було підписано Угоду про співпрацю між Чернівецьким кооперативним економіко-правовим коледжем та Ботошанським економічним коледжем "Октав Оніческу" (Румунія). Метою даної угоди є розвиток міжвузівського співробітництва, яке передбачає обмін досвідом з організації навчальної та наукової роботи, сприяння у підготовці та підвищенні кваліфікації кадрів, обмін студентами, викладачами. Навчальні заклади вважають, що реалізація цієї угоди буде їх посильним вкладом у подальший розвиток відносин між народами України і Румунії, Чернівецького і Ботошанського регіонів. За період співпраці чотири рази відбувся взаємний обмін делегаціями.

УКРАЇНСЬКІ ПАРТНЕРИ

Львівський торговельно-економічний університет

(офіційний сайт www.lute.lviv.ua)

За висновками журнала "Фокус" Львіський торговельно-економічний університет увійшов в топ-50 вишів. Таблиця топ-50 вишіх складена на основі опитування ключових роботодавців України. В опитуванні брали участь провідні компанії із різних сфер (фінанси, юриспруденція, ІТ, енергетика тощо).

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

(офіційний сайт www.chnu.cv.ua)

Один з провідних вузів України, заснований 4 жовтня 1875 року.

29 червня 2011 р. 35-та сесія комітету Світової спадщини ЮНЕСКО прийняла рішення про включення до списку Світової культурної спадщини центрального корпусу університету — колишньої резиденції митрополитів Буковини і Далмації.

За підсумками третього кварталу 2013 року Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича піднявся з 6 місця на 5 у рейтингу науковометричної бази данних SciVerse Scopus серед інших 115 ВНЗ України.

Постановою-наказом Міністерства освіти і науки України та Центральної спілки споживчих товариств від 14.02.2006 №38 створено навчальний комплекс «Кооперація» у складі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу. Метою створення навчального комплексу є координація діяльності вищих навчальних закладів різних форм власності та рівнів акредитації, забезпечення умов реалізації ступеневої освіти відповідно до умов Болонської декларації, поглиблення теоретичних та практичних знань студентів.

Щорічно до числа студентів університету в рамках даного комплексу зараховується близько 180 випускників Коледжу.

Полтавський університет економіки і торгівлі

(офіційний сайт www.pusku.edu.ua)

Найбільший в Україні кооперативний вищий навчальний заклад ІІІ – ІV рівня акредитації, початок своєї історії веде з 1961 року.

Університет здійснює підготовку спеціалістів в галузі фінансів, обліку та аудиту, міжнародної економіки, економіки підприємства, менеджменту, управління персоналом та економіки праці, інформатики, економічної кібернетики, маркетингу, товарознавства та комерційної діяльності, організації торгівлі, товарознавства та експертизи в митній справі. Розташований у центральній частині Полтави, духовній столиці України, одному з найкрасивіших і екологічно безпечних міст лівобережної України. Університет має ліцензію на підготовку спеціалістів для іноземних країн.

За результатами ресертифікації (повторного зовнішнього аудиту) системи управління якістю діяльності Вищого навчального закладу «Полтавський університет економіки і торгівлі» університет отримав сертифікат відповідності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 ІQNet (Міжнародної мережі сертифікації) та DQS GmbH (німецького органу сертифікації систем управління якістю) за № DE-440030QMO8.

Основними напрямами співпраці Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу та Полтавського університету економіки і торгівлі є створення умов для ступеневої освіти студентів, підвищення кваліфікації викладачів, взаємовигідний обмін найкращим педагогічним досвідом, створення єдиного інформаційного простору на базі електронних бібліотек навчальних закладів.

Львівська комерційна академія

(офіційний сайт www.lac.lviv.ua)

Провідний вищий навчальний заклад і визнаний науковий центр ІV рівня акредитації. За свою більш ніж стодев’яносторічну історію здобув високий авторитет в Україні і за кордоном.

Львівська комерційна академія - найстаріший торговельно-економічний ВНЗ України, спадкоємиця славних кооперативних традицій минулого, її витоки як навчального закладу з підготовки фахівців торговельної справи - у спеціалізованих школах, що діяли у Львові в першій половині XIX ст.

Львівська комерційна академія гордиться своєю майже двохсотрічною історією та званням найстарішого торговельно-економічного ВНЗ України. Датою народження навчального закладу вважається 7 листопада 1817 року - день створення Реальної школи. З того часу освітня установа активно розвивалась, тут роками напрацьовувались кооперативні традиції, зберігались таємниці успішного ведення торговельних справ.

У складі академії функціонують – 3 інститути, 5 факультетів, 30 кафедр, аспірантура, центри ділової англійської та французької мови, бізнес-центр, комп’ютерний центр, підготовче відділення, агентство працевлаштування, оздоровчо-спортивний табір в Карпатах. На різних формах навчання, зокрема денній, заочній та вечірній, академія готує бакалаврів з 11 напрямів підготовки, у тому числі, випускників Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу.

Чернівецький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

(офіційний сайт www.chtei-knteu.cv.ua)

Один із найпрестижніших вищих навчальних закладів Буковини, який будує свою роботу на сучасних європейських стандартах, зберігаючи надбання та традиції нашої освіти. Інститут є структурним підрозділом Київського національного торговельно-економічного університету - одного з найавторитетніших навчальних закладів України, атестованого за найвищим, IV рівнем акредитації.

За оцінкою лабораторії кіберметрики «Cybermetrics Lab» Національної дослідницької ради Іспанії («Spanish National Research Council», CSIC) Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету посів 1-ше місце у вебометричному рейтингу університетів (Ranking Web of Universities) серед ВНЗ Буковини та 23 місце серед 306 вищих навчальних закладів України (3817-те місце серед 20 тисяч світових університетів і навчальних закладів).

Випускники Коледжу мають можливість продовжити навчання
за ступеневою освітою та скороченими термінами
у всіх партнерських вищих навчальних закладах 
ІІІ і ІV рівнів акредитації !!!