Спеціальність: "Готельно-ресторанна справа"

Галузь знань 24 Сфера обслуговування
Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа
Освітньо-професійна програма Готельно-ресторанна справа
Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр
Термін підготовки на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки
на основі базової середньої освіти – 3 роки
Форми навчання денна
Документи про освіту Диплом фахового молодшого бакалавра державного зразка
Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти

Перелік обов’язкових освітніх компонентів:

 • ОК1. Історія та культура України
 • ОК 2. Основи філософських знань
 • ОК 3. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • ОК 5. Основи правознавства
 • ОК 6. Економічна теорія
 • ОК 7. Вища і прикладна математика
 • ОК 8. Інформатика і комп’ютерна техніка
 • ОК 9. Екологія, безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 • ОК 10. Основи кооперації
 • ОК 11. Фізичне виховання
 • ОК 12. Організація ресторанного господарства
 • ОК 13. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства
 • ОК 14. Технологія продукції закладів ресторанного господарства
 • ОК 15. Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства
 • ОК 16. Гігієна і санітарія
 • ОК 17. Барна справа
 • ОК 18. Організація готельного господарства
 • ОК 19.Технологія обслуговування в готелях
 • ОК 20. Основи менеджменту
 • ОК 21. Основи маркетингу
 • ОК 22. Управління якістю продукції та послуг
 • ОК 23. Економіка підприємств сфери обслуговування
 • ОК 24. Бухгалтерський облік
 • ОК 25. Основи психології та етика ділового спілкування
 • ОК 26. Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному господарстві
 • ОК 27. Навчальна практика
 • ОК 28. Виробнича практика

Перелік вибіркових компонентів:

 • ВК 1. Основи товарознавства
 • ВК 2. Захист прав споживачів
 • ВК 3.Особливості зарубіжного сервісу
 • ВК 4. Організація туризму
 • ВК 5. Соціологія
 • ВК 6. Основи підприємництва
 • ВК 7. Організація власної справи
 • ВК 8. Комунікативний менеджмент

Якщо Ви бажаєте:

 • досягти успіху у сфері ресторанного господарства;
 • створити власний заклад ресторанного господарства;
 • на рік швидше від ровесників отримати диплом, зайнятись практичною діяльністю та поглиблювати знання у закладах вищої освіти.

Якщо Ви хочете працювати:

 • керівником закладу ресторанного бізнесу;
 • адміністратором залу;
 • начальником цеху;
 • метрдотелем;
 • барменом;
 • офіціантом;
 • фахівцем із готельної справи;
 • фахівцем із готельного обслуговування.

ОБИРАЙТЕ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Готельно-ресторанна справа – одна з найперспективніших спеціальностей на сучасному етапі світової економіки, яка є галуззю з високим рівнем конкуренції, що має за мету максимально задовольнити потреби споживачів, забезпечити високий рівень комфорту, задовольнити найрізноманітніші побутові, господарські і культурні запити гостей. З кожним роком вимоги до рівня цих послуг зростають. Чим вищі культура та якість обслуговування відвідувачів, тим вищий імідж готелю й ресторану, тим привабливіші вони для клієнтів, як в нашій країні так і за кордоном.

На спеціальності «Готельно-ресторанна справа» значна увага приділяється вивченню організації обслуговування в готелях, туристичних комплексах, спортивно-оздоровчих комплексах, технології ресторанної справи та міжнародного сервісу. Фахівці у сфері готельно-ресторанного обслуговування проводять організацію святкових заходів, надають кейтерингові послуги та послуги харчування туристів, впливають на настрій гостей, демонструють високу культуру обслуговування.

Студенти спеціальності є активними учасниками всіх професійних заходів коледжу, міста та на всеукраїнському рівні. Щорічно на відділенні проводяться тижні за фахом, науково-теоретичні та теоретично-практичні конференції на різну тематику, професійні конкурси, майстер-класи, флешмоби, що сприяє підвищенню професійної майстерності та вдосконалює первинні навички молодшого спеціаліста.

Навчання здійснюється в кабінетах та лабораторіях, оснащених сучасними засобами навчання. До послуг студентів лабораторія з технології виробництва кулінарної та кондитерської продукції, навчальний ресторан, бар та готель, 7 комп’ютерних лабораторій (де студенти мають можливість працювати в системі Інтернет та Інтранет), читальна, актова та спортивна зали, їдальня, бар, медпункт, стоматологічний кабінет.

У процесі навчання студенти проходять практику у закладах готельно-ресторанного господарства міста та області, а саме: «Ресторанно-готельний комплекс Дельта», готельно-ресторанний комплекс «Графська садиба»; ресторани: «Фрегат», «Панська Гуральня», «Гопачок», «Аристократ», «Георг парк», «Кварта», «Діана» та ін.

Влітку студенти мають можливість проходити практику на базі відпочинку «Вілла Вікторія», що знаходиться в Херсонській області на Арбатській стрілці (Азовське море).


ВИПУСКНИКИ КОЛЕДЖУ ПРОДОВЖУЮТЬ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ