Спеціальність: "Харчові технології"

Галузь знань 18 Виробництво та технологія
Спеціальність 181 Харчові технології
Освітньо-професійна програма Харчові технології
Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр
Термін підготовки на основі повної загальної середньої освіти – 2.5 роки
на основі базової середньої освіти – 3.5 роки
Форми навчання денна,заочна
Документи про освіту Диплом фахового молодшого бакалавра
Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти

Перелік обов’язкових освітніх компонентів:

 • ОК 1. Історія та культура України
 • ОК 2. Основи філософських знань
 • ОК 3. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • ОК 5. Основи правознавства
 • ОК 6. Економічна теорія
 • ОК 7. Вища і прикладна математика
 • ОК 8. Інформатика і комп’ютерна техніка
 • ОК 9. Екологія, безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 • ОК 10. Основи кооперації
 • ОК 11. Фізичне виховання
 • ОК 12. Харчова хімія
 • ОК 13. Біохімія
 • ОК 14. Мікробіологія та фізіологія
 • ОК 15. Гігієна і санітарія
 • ОК 16. Процеси і апарати харчових виробництв
 • ОК 17. Основи інженерної  та комп’ютерної графіки
 • ОК 18. Бухгалтерський облік
 • ОК 19. Технологія виробництва кулінарної продукції
 • ОК 20. Організація виробництва в закладах ресторанного господарства
 • ОК 21.Організація обслуговування та сервіс в закладах ресторанного господарства
 • ОК 22. Управління якістю і НАССР харчової продукції
 • ОК 23. Товарознавство продовольчих товарів
 • ОК 24. Устаткування закладів ресторанного господарства
 • ОК 25. Економіка підприємства
 • ОК 26. Технологія виробництва кондитерської продукції
 • ОК 27. Навчальна практика
 • ОК 28. Технологічна практика
 • ОК 29. Переддипломна практика

Перелік вибіркових компонентів:

 • ВК 1. Особливості зарубіжного сервісу
 • ВК 2. Основи підприємництва
 • ВК 3. Естетика у закладах ресторанного господарства
 • ВК 4. Спеціальне малювання та декоративна пластика
 • ВК 5. Соціологія
 • ВК 6. Психологія та етика ділових відносин
 • ВК 7. Технологія напоїв з основами барної справи
 • ВК 8. Основи маркетингу
 • ВК 9. Інноваційні технології в ресторанному господарстві
 • ВК 10. Основи менеджменту
 • ВК 11.Трудове право

Якщо Ви бажаєте:

 • досягти успіху у сфері ресторанного господарства;
 • створити власний заклад ресторанного господарства;
 • на рік швидше від ровесників отримати диплом, зайнятись практичною діяльністю та поглиблювати знання у ВНЗ.

Якщо Ви хочете працювати:

 • шеф кухарем;
 • су-шефом;
 • завідувачем виробництва;
 • техніком - технологом;
 • техніком-лаборантом;
 • майстром виробничого навчання;
 • консультант із питань приготування, оформлення кулінарних та кондитерських виробів;
 • спеціалістом з якості продукції та обслуговування.

ОБИРАЙТЕ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ!

Кваліфіковані викладачі навчать Вас готувати класичні та сучасні страви і кулінарні вироби української та міжнародної кухонь, визначати якість  продукції за допомогою об’єктивних та евристичних методів дослідження, ознайомлять Вас із дисциплінами професійного спрямування, засвоєння яких дозволить Вам орієнтуватися в галузі ресторанного господарства, в інноваційних процесах, пов’язаних із сучасними проблемами техніки та технологій, в сучасних формах та методах обслуговування.

Студенти спеціальності є активними учасниками всіх професійних заходів коледжу, міста, та на всеукраїнському рівні. Щорічно на відділенні проводяться тижні за фахом, науково-теоретичні та теоретично-практичні конференції на різну тематику, професійні конкурси, майстер-класи, виставки-продажі кулінарних та кондитерських виробів, що сприяє підвищенню професійної майстерності та вдосконалює первинні навички майбутніх фахівців.

Матеріально-технічна база коледжу, наявність висококваліфікованих викладачів, практичних спеціалістів створюють умови, які забезпечують засвоєння глибоких знань, надбання професійних навиків, необхідних майбутнім фахівцям.

Закріпити і поглибити свої знання, навики, студенти коледжу мають можливість під час проходження виробничої практики в кращих ресторанах міста: «Дельта», «Фрегат», «Панська Гуральня», «Гопачок», «Лісний узвіз», «Георг парк», «Кварта», «Чернівці», «Клеопатра», «Піар»та ін.

Влітку студенти мають можливість проходити практику в таборі відпочинку «Вогник Буковини» (с. Валя Кузьмина) та на базі відпочинку «Вілла Вікторія» що знаходиться на Арбатській стрілці (Азовське море).

Випускники коледжу отримують диплом фахового молодшого бакалавра з харчових технологій та свідоцтва робітничих професій кухар і кондитер.

Випускники спеціальності користуються стабільним попитом у роботодавців внаслідок активного розвитку ресторанного, готельного й туристичного бізнесу в Україні.

ВИПУСКНИКИ КОЛЕДЖУ ПРОДОВЖУЮТЬ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ


Запрошуємо Вас відвідати Коледж та ближче познайомитись з майбутньою професією, умовами навчання та проживання студентів у гуртожитку.