Спеціальність: "Туризм і рекреація"


Галузь знань 24 Сфера обслуговування
Спеціальність 242 Туризм і рекреація
Освітньо-професійна програма 242 Туризм і рекреація
Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр
Термін підготовки на основі
повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців
на основі базової середньої освіти – 2 роки 10 місяців
Форми навчання Денна, заочна
Документи про освіту Диплом фахового молодшого бакалавра
Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти

Перелік обов’язкових освітніх компонентів:

 • ОК 1. Історія та культура України
 • ОК 2. Основи філософських знань
 • ОК 3. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • ОК 5. Основи правознавства
 • ОК 6. Економічна теорія
 • ОК 7. Вища і прикладна математика
 • ОК 8. Інформатика і комп’ютерна техніка
 • ОК 9. Екологія, безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 • ОК 10. Основи кооперації
 • ОК 11. Фізичне виховання
 • ОК 12. Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • ОК 13. Основи психології та етика ділового спілкування
 • ОК 14. Історія та  географія туризму
 • ОК 15. Рекреаційна географія
 • ОК 16. Технологія і  організація туристичного обслуговування
 • ОК 17. Туристичне краєзнавство та країнознавство
 • ОК 18. Організація екскурсійної діяльності
 • ОК 19. Економіка підприємства сфери обслуговування
 • ОК 20. Основи менеджменту
 • ОК 21. Маркетинг туризму
 • ОК 22. Організація готельного та ресторанного обслуговування
 • ОК 23. Страхування в туризмі
 • ОК 24. Правове регулювання туристичної  діяльності
 • ОК 25. Навчальна практика
 • ОК 26. Виробнича практика

Перелік вибіркових компонентів:

 • ВК 1. Туристичні ресурси України
 • ВК 2. Організація транспортних послуг та туристичний супровід
 • ВК 3. Спеціалізований туризм
 • ВК 4. Інформаційні системи та технології в туризмі
 • ВК 5. Етнографія та фольклор України
 • ВК 7. Основи музеєзнавства
 • ВК 8. Світова культура та мистецтво
 • ВК 9. Організація  сільського( екологічного) туризму)

Вибіркові дисципліни ОПП Туризм 2022р. (переглянути)
Вибіркові дисципліни ОПП Туризм 2020р. (переглянути)

Кожна людина прагне реалізувати себе, досягти успіхів у бурхливому вирі життя. Перед випускниками шкіл, гімназій стоїть нелегке питання вибору майбутньої професії. Сучасний ринок праці потребує фахівців нової формації, які вміють працювати в жорстких умовах ринкової економіки.

Якщо Ви бажаєте:

 • створити власний туристичний бізнес;
 • налагоджувати партнерські зв’язки з метою просування національного туристичного продукту;
 • досягти успіху в сфері зовнішньоекономічної діяльності;
 • на рік швидше від ровесників отримати диплом, зайнятись практичною діяльністю та поглиблювати знання у ЗВО

Якщо Ви хочете працювати:

 • менеджером з внутрішнього туризму;
 • менеджером з міжнародного туризму;
 • керівником підрозділів у ресторанах, готелях, кемпінгах;
 • агентом з організації туризму;
 • керівником туристичної групи;
 • адміністратором готелю;
 • організатором подорожей;

ОБИРАЙТЕ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ

Спеціальність Туризм і рекреація затребувана сьогодні, як ніколи раніше. Пристрасть багатьох людей до подорожей важко переоцінити. При підготовці фахівців з даної спеціальності в Коледжі значна увага приділяється вивченню туристичних дисциплін та іноземних мов. Кваліфіковані викладачі Коледжу навчать Вас розробляти програми турів, визначати шляхи підвищення якості прийому та обслуговування туристів, ознайомлять з організацією та технологією надання туристичних послуг на внутрішньому та міжнародному ринку, укладати договори, комплексно досліджувати ринок туризму, вільно володіти професійними комп’ютерними програмами, мистецтвом ведення переговорів з клієнтами та партнерами.

У процесі навчання студенти проходять технологічну та професійну практику, (де оволодівають практичними навичками і вміннями кваліфікації молодшого спеціаліста)  – у туристичних фірмах та туристичних агентствах м. Чернівці та області (для більшості з них дані підприємства є першим робочим місцем), а саме: в ВАТ  «Туристичний комплекс «Черемош», готельно-ресторанний комплекс «Графська садиба», ТОВ «Комплекс – Паррус», туристичний комплекс «Маєток Сокільське», ТОВ «Бізнес –центр Буковина», ПП  «Мавіді», ДП «Чернівцітурист», ПП «Крайс», туристична фірма «Агро-тур» та ін.

Ми розкриємо Вам таємниці ефективної роботи фахівця з туристичного обслуговування в ринкових умовах

ВИПУСКНИКИ КОЛЕДЖУ ПРОДОВЖУЮТЬ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ  

 


 

Запрошуємо Вас відвідати Коледж та ближче познайомитись з майбутньою професією,
умовами навчання та проживання студентів.