Обирай спеціальність:

accounters 
ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ
Особливість: Митна справа

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 076 Підприємництво та торгівля
Освітньо-професійна програма Підприємництво та торгівля
Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр
Термін підготовки на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки
на основі базової середньої освіти – 3 роки
Форми навчання денна, заочна
Документи про освіту Диплом фахового молодшого бакалавра державного зразка
Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти
Свідоцтво про присвоєння робітничої професії:
- продавець продовольчих товарів
- продавець непродовольчих товарів

Підприємництво та торгівля– нова та перспективна спеціальність, яка дозволяє нашим випускникам успішно конкурувати у сфері бізнесу та комерції, стати успішними підприємцями та керівниками, мати престижну освіту, роботу та впевненість у майбутньому. Україна потребує професіоналів, які здатні керувати та компетентно розвивати бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги, здійснювати операції у зовнішньоекономічній діяльності.

Випускники спеціальності «Підприємництво та торгівля» – це фахівці у сфері розроблення бізнес-проектів і бізнес-планів, генерування стартапів, провадження підприємницької діяльності з використанням як традиційних, так і новітніх методів торгівлі (зокрема, інтернет-трейдинг, електронна комерція, онлайн та офлайн рітейл).

Студенти отримують теоретичні знання та практичні навички з питань організації та управління бізнесом, торговельної та посередницької діяльності, ефективного провадження власної справи і бізнес-проектів. Отже, спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля» на сьогодні не тільки затребувана, але і дуже цікава.

Основні дисципліни освітньо-професійної підготовки:

 • Основи торговельного підприємництва
 • Комерційна діяльність
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Основи менеджменту
 • Основи стандартизації, метрології та управління якістю
 • Бухгалтерський (фінансовий, управлінський) облік
 • Митні дисципліни
 • Економіка торговельного підприємства
 • Організація і технологія торговельних процесів
 • Електронна комерція
 • Менеджмент
 • Обладнання підприємств торгівлі
 • Товарознавство
 • Основи оподаткування та звітності

Сфера професійної діяльності:

Випускники спеціальності проходять практику, стажування та в подальшому працевлаштовуються в організаціях, підприємствах і установах різних галузей діяльності та форм власності, а саме: торговельних, комерційних підприємствах, у сфері послуг, сфері біржової діяльності, митних органах тощо.

 Після закінчення навчання у Коледжі майбутні фахівці можуть обіймати посади за напрямами:

Підприємництво: підприємець та керівник у сфері торгівлі, електронної комерції, консалтингу, реклами; керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо, керівник підприємства сфери послуг, директор малого підприємства.

Торгівля: директор торговельної фірми, керівник магазину, комерсант, завідувач торговельного залу, менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі, надання послуг; декларант, митний брокер.

Біржова діяльність: фахівець з біржової торгівлі; брокер, дилер; фахівець із біржових операцій; аукціоніст (ліцитатор); торговельний брокер (маклер).

 Можливість розвитку спеціальності формують чинники зовнішнього середовища:

 • близькість до кордону з європейськими державами;
 • зручне та вигідне географічно-транспортне положення, оскільки для України Буковина є воротами до країн Південно-Східної Європи – через регіон проходять важливі автомобільні та залізничні шляхи як державного, так і міжнародного значення, що безперечно впливає на розвиток торгівлі, як внутрішньої, так і міжнародної;
 • соціально-економічні особливості – край має низький рівень індустріалізації території, що може сприяти розширенню потенційних можливостей розвитку торгівельної та біржової діяльності;
 • регіон характеризується переважним розвитком малого та середнього бізнесу, що є перспективним для майбутніх фахівців у галузі підприємництва.

Практичне навчання відбувається на базі Навчального магазину, автоматизованого робочого місця товарознавця, комп’ютеризованих навчальних кабінетів, де студенти опановують фахові дисципліни з використанням сучасного програмного забезпечення: 1С: Підприємство 8.3 для України, 1С: Управління торгівлею для України, 1С: Торговельне підприємство, Програми «М.Е.Док», «Арт-Звіт-Плюс», «Ліга-Закон Еліт», «Парус: Консультант», «Митний брокер» тощо.

Виробнича практика організовується на кращих підприємствах Буковини.

Поряд з професійною підготовкою, у коледжі створені всі умови, для розвитку у студентів творчих здібностей за різними напрямами, що урізноманітнює студентське життя, роблячи його більш насиченим. Працюють спортивні секції та гуртки художньої самодіяльності.

Випускники цієї спеціалізації мають можливість продовжити навчання у Вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації в рамках ступеневої освіти та зможуть реалізувати себе в різних сферах економічної діяльності.

Запрошуємо Вас відвідати Коледж та ближче познайомитись з майбутньою професією, умовами навчання та проживання студентів.