Обирай спеціальність:

pravo


Галузь знань 08 Право
Спеціальність 081 Право
Освітньо-професійна програма Право
Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр
Термін підготовки на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки
на основі базової середньої освіти – 4 роки
Форми навчання денна, заочна
Документи про освіту Диплом фахового молодшого бакалавра державного зразка
Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти

 

Дисципліни, що формують професійні компетентності:

 • Історія держави і права України
 • Теорія держави і права
 • Юридична деонтологія
 • Конституційне право України
 • Конституційне право зарубіжних країн
 • Адміністративне право
 • Державне будівництво і місцеве
 • самоврядування України
 • Організація судових та правоохоронних органів
 • Цивільне та сімейне право
 • Право ЄС
 • Правнича етика
 • Адвокатура України
 • Право соціального забезпечення
 • Земельне право
 • Цивільний процес
 • Трудове право
 • Кримінальне право
 • Кримінальний процес
 • Судочинство в господарських судах
 • Господарське право
 • Фінансове право
 • Аграрне право
 • Діловодство
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Юридична психологія
 • Медіація
 • Міжнародне право
 • Нотаріат України
 • Виконавче провадження

Професія юриста по праву вважається однією з найдревніших і найшановніших. Уявити собі сучасне життя без величезної армії юристів просто неможливо.

Юридична освіта в Коледжі націлена на підготовку фахового молодшого бакалавра з права, формування у нього правової культури, громадянської компетентності, розуміння та сприйняття понять справедливості, рівності, свободи, миру та демократії, прав і свобод людини у демократичному суспільстві. При підготовці майбутніх юристів Коледж враховує сучасні інтеграційні процеси, перспективи входження України у європейський простір, потребу гармонізації українського законодавства до європейського.

Освітньо-професійна програма підготовки фахового молодшого бакалавра розкриває широкий спектр юридичних дисциплін, таких як цивільне, кримінальне, адміністративне, сімейне, економічне, господарське, трудове, конституційне, земельне та інші галузі права.

Випускники спеціальності «Право» підготовлені до роботи в різних правничих установах і можуть працювати в управліннях пенсійного фонду України, фондах соціального страхування, державних податкових інспекціях, відділах реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Крім того, випускників спеціальності потребують юридичні консультації, нотаріальні установи, підприємства, які в своїх штатних розкладах мають посади юристів.

Фахові компетентності спеціальності:

 • Знання основ теорії та філософії права, структури правничої професії та її ролі у суспільстві.
 • Знання історії права та державних інститутів.
 • Знання стандартів правничої професії.
 • Знання міжнародних стандартів прав людини.
 • Знання Конвенції з захисту прав людини та основоположних свобод, а також прецедентної практики Європейського суду з прав людини.
 • Знання засад і доктрин міжнародного публічного права, а також змісту основних міжнародно-правових інститутів.
 • Знання основ права Європейського Союзу.
 • Знання засад і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів таких фундаментальних галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, трудове право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.
 • Навички реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.
 • Уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових ситуацій.
 • Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.
 • Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції.
 • Здатність застосовувати юридичну аргументацію.
 • Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності.
 • Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.
 • Навички консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.
 • Навички самостійної підготовки проектів актів правозастосування.
 • Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.

У рамках спеціальності «Право» студенти беруть участь у:

 • наукових гуртках: «Дебатний клуб», «Що?Де?Коли?», «Студентське наукове товариство», брейн-рингах та олімпіадах;
 • наданні практичної безоплатної правової допомоги через проект «Юридична клініка»;
 • науково-практичних конференціях, круглих столах, наукових семінарах.

Переваги навчання в Чернівецькому кооперативному економіко-правовому коледжі за спеціальністю 081 «Право»:

 • отримання диплома державного зразка за обраною спеціалізацією;
 • освітній процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним стандартам, із залученням новітніх методик;
 • студенти мають можливість працювати в комп’ютерних класах, опановувати найсучасніші програмні продукти, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців;
 • участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях;
 • під час навчального процесу використовуються мультимедійні технології, проводяться практичні заняття з елементами ділових ігор, майстер-класи із запрошенням керівників баз практики, зустрічі з відомими юристами та громадськими діячами;
 • можливість продовжувати навчання за ступеневою освітою у Львівському торговельно-економічному університеті, Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича та інших провідних вузах України для здобуття освітнього рівня бакалавра та магістра;
 • активна співпраця Коледжу з іноземними партнерами – вищими закладами освіти і установами.
View the embedded image gallery online at:
http://www.college.cv.ua/specialties/pravo#sigProGalleriaa0ed02e68b


Багато випускників-правознавців посідають вагомі місця в юридичних, управлінських, освітніх та інших структурах Чернівецької області та за її межами:

 • Афоніна С.Є. – начальник міського управління юстиції, м. Чернівці
 • Базюк Ю.Р. – начальник юридичного відділу Чернівецької обласної державної адміністрації
 • Кравцова В.М. – кандидат юридичних наук, доцент Буковинського університету, м. Чернівці
 • Рудий В.І. – прокурор Ленінського району м. Миколаїв
 • Станковська Г.А. – суддя Апеляційного суду Чернівецької області
Ринжук Анна
Провідний юрисконсульт служби юридично-правового забезпечення МКП "Чернівцітеплокомуненерго"
Гладій Олександр Васильович
Військовий прокурор Маріупольського гарнізону Об'єднаних сил, майор юстиції
Гладій Марина Юріївна
Cекретар цивільної палати Жовтневого районного суду м.Маріуполь
Українець Тетяна Іванівна
Адвокат, член кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернівецької області
Руснак Крістіна Валеріївна
Керівник апарату Чернівецького окружного адміністративного суду.
"Сьогодні сміливо можу сказати, що вступ до коледжу був першим свідомим і правильним кроком у здобутті майбутньої професії! Це були незабутні студентські роки, які завжди згадуються з особливою щирістю і теплотою!"
Мамчин Петро Ігорович
голова Шевченківського
районного суду м. Чернівці

“Я хотів би побажати студентам працювати над собою і йти до своєї мети, і, звичайно, не забувати відпочивати. Збагачуйте свої знання через телебачення, Інтернет, читайте, дізнавайтесь більше інформації, яка знадобиться вам у вашій майбутній професії. Хочу сказати, що необхідна також загальна база, яку надасть вам коледж, а саме, знання теорії держави і права та інших дисциплін, з яких все розпочинається. Тому не зупиняйтесь на збагаченні своїх знань. Успіхів вам!!!”
Безбородько Андрій Михайлович
заступник директора приватного підприємства "Юридична фірма Ткач і Ко",
депутат Шевченківської районної ради в місті Чернівці


“Дорогі викладачі та студенти, нехай Вам завжди всміхається доля, дарує Вам міцне здоров'я та довголіття.”

Вірста (Івасюк) Наталія Василівна
Старший судовий розпорядник
Першотравневого районного суду м. Чернівці
”Мені хочеться подякувати всім педагогам за їх любов і нелегку працю.”
Колесник Вікторія Юріївна
Асистент кафедри теорії та історії держави і права
Одеської юридичної академії
"Викладачам коледжу хочу побажати здоров′я, натхнення, терпіння і хороших студентів. Студентам хочу побажати черпати знання, які Вам у майбутньому стануть у пригоді, старанно виконувати доручення викладачів."

 

-->