Обирай спеціальність:

compscience 
КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія
Освітньо-професійна програма Комп’ютерна інженерія
Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр
Термін підготовки на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки
на основі базової середньої освіти – 4 роки
Форми навчання денна
Документи про освіту Диплом фахового молодшого бакалавра державного зразка
Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти

У час бурхливого розвитку комп’ютерних та ІТ-технологій

ВСІ галузі економіки,
ВСІ підприємства і організації,
ВСІ державні, військові, правоохоронні органи
гостро потребують спеціалістів з комп’ютерною підготовкою!

Попит на IT-спеціалістів
в світі та країнах Європи тільки зростає!

Сучасний світ вимагає нових соціально-економічних відносин в усіх сферах життя, підвищення фахового рівня спеціалістів, особливо у сфері ІТ-технологій, тому попит на айтішників в України набагато вищий ніж на інші спеціальності.

Спеціалісти спеціальності «Комп’ютерна інженерія» отримують знання необхідні для налаштування, обслуговування, удосконалення комп’ютерних систем і мереж їх апаратного та програмного забезпечення.

Під час навчання студенти вивчають прийоми роботи з інформаційними системами, їх устрій, архітектуру комп’ютерів, теорію інформації та кодування, мови програмування, операційні системи, бази даних, web-дизайн, комп’ютерну графіку, їх застосування для створення високоефективних програмно-технічних комплексів.

Навчання за спеціалізацією «Комп’ютерна інженерія. Обслуговування комп’ютерних систем і мереж, ІТ-технології» дозволить студентам отримати базис, необхідний для працевлаштування в ІТ-секторі, в любій установі, організації, зайняти в ній гідне місце з високим рівнем оплати праці.

Основні дисципліни освітньо-професійної підготовки:

 • Алгоритми і методи обчислень
 • Комп’ютерна логіка
 • Інженерна і комп’ютерна графіка
 • Програмування
 • Архітектура комп’ютерів та периферійні пристрої
 • Комп’ютерна електроніка та схемотехніка
 • Операційні системи та системне програмування
 • Основи бухгалтерського обліку, звітності та оподаткування
 • Комп’ютерні системи і мережі
 • Інтернет-технології в бізнесі
 • Веб-дизайн та веб-програмування
 • Вища математика
 • Дискретна математика
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Надійність, діагностика, захист та експлуатація комп'ютерних систем і мереж

Професійні компетенції майбутнього фахівця:

 • здатність використовувати засоби сучасних мов програмування для створення програмних продуктів, уміння їх застосовувати під час програмної реалізації алгоритмів професійних задач;
 • здатність застосовувати комп’ютерну логіку при проектуванні блоків комп’ютера та комп’ютерну арифметику при проектуванні арифметично-логічних пристроїв;
 • здатність створювати комп’ютери різної архітектури та різного призначення;
 • здатність розробляти окремі блоки комп’ютерів;
 • здатність створювати системні програми різного призначення та їх окремі елементи;
 • здатність створювати системне програмне забезпечення; уміти проектувати, налагоджувати та експлуатувати ОС різного призначення; оптимізувати роботи окремих складових ОС;
 • здатність використовувати сучасні комп’ютерні засоби системного, функціонального, конструкторського та технологічного проектування;
 • здатність аналізувати та проектувати високопродуктивні КС з різною структурною організацією обробки інформації;
 • здатність проектувати, створювати та експлуатувати глобальні, мобільні та інші комп’ютерні мережі;
 • здатність розробляти алгоритми, програмувати процеси, організовувати взаємодію процесів, розробляти та налагоджувати програми;
 • здатність проектувати бази даних з різною структурною організацією та призначенням;
 • здатність застосовувати методи і засоби забезпечення безпеки програм і даних при проектуванні і експлуатації КСМ;
 • здатність застосовувати технології та інструментальні засоби проектування і створення програмних систем;
 • здатність дотримуватися правил безпеки та охорони праці в професійній діяльності;
 • здатність володіти засобами сучасних мов та бібліотек програмування.

Сфера професійної діяльності:

Випускники даної спеціальності проходять практику, стажування та в подальшому працевлаштовуються в організаціях, підприємствах і установах різних галузей діяльності та форм власності:

 • спеціалістом з комп’ютерних систем;
 • спеціалістом з програмного забезпечення комп’ютерів;
 • системним адміністратором;
 • програмістом бази даних;
 • тестувальником;
 • програмістом системним
 • дослідником;
 • менеджером проекту;
 • фрілансером.

Навчання здійснюється в сучасних кабінетах та лабораторіях, оснащених сучасними засобами навчання, до послуг студентів 7 комп’ютерних лабораторій (студенти мають можливість працювати в системі Інтернет та Інтранет), читальна, актова та спортивна зали, їдальня, бар, медпункт, стоматологічний кабінет.

Ми запрошуємо у Коледж, який стане першим кроком на шляху професійного успіху, достатку та дасть впевненість у майбутнє.

Поряд з професійною підготовкою, у коледжі створені всі умови, для розвитку у студентів творчих здібностей за різними напрямами, що урізноманітнює студентське життя, роблячи його більш насиченим. Працюють спортивні секції та гуртки художньої самодіяльності.

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання у Вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації в рамках ступеневої освіти.

Запрошуємо всіх бажаючих до нашої дружньої родини!