Обирай спеціальність:

accounters  
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 071 Облік і оподаткування
Освітньо-професійна програма Облік і оподаткування
Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр
Термін підготовки на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки
на основі базової середньої освіти – 3 роки
Форми навчання денна, заочна
Документи про освіту Диплом фахового молодшого бакалавра державного зразка
Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти


Бухгалтер – це професія, яка завжди була й буде однією з найбільш затребуваних на ринку праці і ніколи не втратить своєї актуальності! Жодне підприємство, державне чи приватне, не може здійснювати господарську діяльність без бухгалтерського обліку. Бухгалтерів зараховують у штат співробітників або користуються послугами бухгалтерського супроводження, на яких спеціалізуються консалтингові та аутсорсингові компанії.

Бухгалтер виконує відповідальну ділянку роботи, від якої напряму залежить фінансовий результат діяльності суб’єкта господарювання. В обов’язки даного фахівця входить організація та ведення управлінського та податкового обліку, нарахування заробітної плати співробітникам, ведення розрахунків з контрагентами, з бюджетом, з фінансовими органами; розробка заходів, спрямованих на скорочення витрат та податкові відрахування, вишукування резервів збільшення доходності та прибутковості бізнесу, формування і здавання фінансової та податкової звітності. Окрім того, бухгалтер є головним контролером збереження майна та фінансових ресурсів, він організовує та бере безпосередню участь в інвентаризаціях товарно-матеріальних цінностей, активно взаємодіє з банками та кредитними організаціями, займається зовнішньоекономічною діяльністю.

Сучасний бухгалтер – це універсальній фахівець, який володіє необхідним багажем знань з фінансів, оподаткування, права, економічного аналізу, ревізії, аудиту, страхування тощо. Бухгалтер вміло використовує інформаційні системи і технології: на сьогоднішній день бухгалтери працюють переважно з комп’ютеризованими формами обліку та формуванням електронної звітності. Заробітна плата бухгалтера в Україні прямує до європейської і завжди на 20-30 відсотків вище, ніж в середньому на ринку праці, а доходи бухгалтера зі знанням іноземної мови зростають одразу вдвічі. Справжніх професіоналів бухгалтерської справи завжди чекають посади ревізорів, податківців, аудиторів, фінансових директорів та керівників підприємств і організацій. Це означає, що перспективність даної професії досить висока, а бухгалтер – ключовий і завжди цінний співробітник.

Це цікаво: 10 професійних навиків ідеального головного бухгалтера

1. Уміння не платити зайвого, економити кошти підприємства. Головбух повинен добре розбиратися в законодавстві, забезпечувати підприємству фінансову вигоду, водночас правочини повинні бути безпечними, у тому числі з точки зору податкового законодавства. Тобто треба вміти прораховувати ризики, можливі негативні наслідки для підприємства та керівника й уникати їх.

2. Наявність досвіду ведення підприємств на різній системі оподаткування та роботи з підприємцями. Схвалюється постійне підвищення кваліфікації. Керівники віддають перевагу тим, хто має сертифікати, що підтверджують актуальні професійні знання бухгалтера.

3. Суміщення обов'язків головного бухгалтера та фінансового директора. Хороший головбух повинен знати основи бюджетування та фінансового планування. Він повинен уміти правильно розподіляти гроші компанії між підрозділами, стежити за витратами, тобто повністю володіти інформацією про фінанси компанії й розумно їх використовувати.

4. Знання управлінського обліку. Управлінська звітність показує керівнику, як відпрацювало підприємство за минулий звітний період, вона побудована з урахуванням специфіки роботи підприємства та вимог керівництва. Цим дана звітність відрізняється від стандартної фінансової звітності. Результати, які дають управлінські звіти, допомагають керівнику своєчасно діагностувати проблеми та приймати правильні управлінські рішення.

5. Знання в галузі кадрового діловодства. Робота бухгалтера заснована на документах. Багато документів напряму стосуються персоналу підприємства. Правильне оформлення кадрової документації – це коректні розрахунки із працівниками, відсутність проблем і претензій з їх боку. Сьогодні інспектори з праці отримали більші повноваження щодо перевірок роботодавців, до того ж значно зросли штрафи за порушення трудового законодавства. Тому знання головбухом тонкощів кадрової справи вбереже підприємство від можливих проблем.

6. Уміння вибудувати ефективні комунікації та працювати в команді. Кожний керівник буде радий комунікабельному та тактовному головбуху, який добре ладнає зі своїми підлеглими та працівниками інших підрозділів. Водночас головбух повинен бути досить стриманим і часом навіть жорстким, адже до цього зобов'язує висока відповідальність та обсяг наданих йому повноважень. Чи немає тут протиріччя? На думку багатьох керівників, ні. Головбух за характером своєї роботи повинен бути насамперед гнучким, розумним, здатним працювати в команді. Крім того, схвалюється стратегічний погляд на речі, прагнення до розуміння та вдосконалення бізнес-процесів у компанії.

7. Відповідальне ставлення до справи. У чому проявляється ця якість головбуха? По-перше, розрахунки повинні бути зроблені правильно, а звітність здана вчасно. По-друге, треба вміти швидко орієнтуватися в обстановці й приймати адекватні рішення. По-третє, треба мати мужність взяти на себе відповідальність за помилки та прорахунки. Важливий момент: багато бухгалтерів уважають, що якщо вони постійно затримуються на роботі, то це характеризує їх як сумлінних і відповідальних працівників. А от на думку більшості керівників, це не так. Усе якраз навпаки. Керівники вважають, що такий трудоголик не вміє організувати свою роботу й роботу бухгалтерії і тому засиджується допізна. Тому не дуже афішуйте на співбесідах готовність до переробок. Гарне враження справляє бухгалтер, який устигає все зробити вчасно.

8. Уміння пояснювати складні речі простою мовою. Не дивуйтеся, це дійсно цінна якість. Адже наше законодавство заплутане й суперечливе, фінансові питання складні. А керівник хоче зрозуміти суть, а не слухати мову, насичену вузькопрофесійними термінами. І якщо ви вмієте дохідливо пояснити складні речі, значить, ви їх самі добре розумієте. А це ознака того, що ви дійсно грамотний спеціаліст.

9. Уміння організувати людей. Ясно, що головбух – це в першу чергу керівник бухгалтерії. Він повинен не просто добре знати основи менеджменту, але й уміти застосовувати на практиці прийоми делегування, мотивації співробітників, перевірки їх компетенцій. Інакше кажучи, він повинен так організувати процес, щоб бухгалтерія працювала, як годинник.

10. Уміння працювати із сучасними програмними продуктами для бухгалтера. Ця вимога вже стала практично стандартною. Додамо також, що головбух повинен постійно вдосконалювати свої знання в питаннях автоматизації бухгалтерської праці, якщо треба, швидко перевчитися, освоїти нову програму, загалом, бути постійно в тонусі.

Основні дисципліни освітньо-професійної підготовки:

 • Бухгалтерський облік в Україні та за кордоном
 • Фінансовий облік і звітність за міжнародними стандартами
 • Економіка підприємств різних типів
 • Загальнодержавні фінанси, міжнародні фінанси, фінанси підприємств і організацій
 • Казначейська справа
 • Податкова система
 • Облік і звітність у бюджетних організаціях
 • Контроль, ревізія і аудит
 • Економічний аналіз
 • Бухгалтерський облік і звітність у банківській сфері
 • Спрощена система обліку у малому бізнесі
 • Інформаційні системи і технології в галузі

Сфера професійної діяльності:

Випускники даної спеціальності проходять практику, стажування та в подальшому працевлаштовуються в організаціях, підприємствах і установах різних галузей діяльності та форм власності:

 • торговельних, комерційних підприємствах, у сфері послуг
 • на виробництві
 • закладах ресторанного господарства
 • бюджетних установах
 • фінансово-кредитних установах
 • банківських установах
 • органах соціального забезпечення
 • органах фінансового контролю, незалежних аудиторських компаніях
 • Державній фіскальній службі
 • сфері біржової діяльності
 • страхових агентствах
 • органах Державного казначейства
 • органах охорони здоров’я, освіти

Перше робоче місце Ви можете знайти, обійнявши посаду бухгалтера, бухгалтера-ревізора, бухгалтера-експерта, касира, касира-експерта, завідувача каси, техніка облікової реєстрації, оператора комп’ютерного набору.

На спеціальності «Облік і оподаткування» цікаво навчатися завдяки активному використанню різних форм і методів навчання, які дозволяють розкрити індивідуальність кожного студента. Творча студентська молодь бере активну участь у професійних конкурсах, екскурсіях на провідні підприємства і організації міста та області, олімпіадах, науково-практичних конференціях, ділових іграх, брейн-рингах, під час яких студенти демонструють набуті теоретичні знання та практичні навички

Практичне навчання відбувається на базі комп’ютеризованої навчальної бухгалтерії коледжу, де студенти опановують інформаційні системи обліку з використанням сучасного програмного забезпечення: «1С: Підприємство», АБС «Барс - Millennium», ІПС «Ліга-Закон» тощо. Виробнича практика організовується на кращих підприємствах Буковини.

Поряд з професійною підготовкою, у коледжі створені всі умови, для розвитку у студентів творчих здібностей за різними напрямами, що урізноманітнює студентське життя, роблячи його більш насиченим. Працюють спортивні секції та гуртки художньої самодіяльності.

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання у Вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації в рамках ступеневої освіти.

Запрошуємо всіх бажаючих до нашої дружньої обліково-економічної родини!