ОБИРАЙ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування
та фондовий ринок
Освітньо-професійна програма Фінанси, банківська справа, страхування
та фондовий ринок
Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр
Термін підготовки на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки
на основі базової середньої освіти – 3 роки
Форми навчання денна
Документи про освіту Диплом фахового молодшого бакалавра державного зразка
Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти

Спеціаліст у сфері фінансової науки і практики є одним з найбільш популярних та елітних фахівців у сучасному світі. Фінансист – це фахівець, який вільно володіє значним обсягом знань з фінансових наук та здатен кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової діяльності підприємств та організацій, формувати фінансові стратегії розвитку на тривалу перспективу, удосконалювати фінансовий механізм національних та міжнародних підприємницьких структур у різних галузях діяльності.

Фінансовий директор, комерційний директор, начальник фінансового відділу, начальник відділення банку, страховий агент, інвестиційний менеджер, власник бізнесу, менеджер з продажу фінансових продуктів, керівник підприємства, керівник бюджетної організації, керівник фіскальних, фінансових та казначейських органів – це далеко не повний перелік посад, які може займати фінансист.Таким чином, спеціальність фінансиста є досить багатогранною.

Фахівець з фінансів затребуваний не тільки в державних організаціях, установах, приватних підприємствах, але і фізичних осіб. Наприклад, останнім часом фінансисти часто стають особистими консультантами тих людей, які торгують на фондових і валютних біржах. При цьому фінансисти можуть розраховувати на гідну оплату праці навіть на самому початку свого трудового шляху. Ті, хто обрав дану спеціальність, виявилися завбачливими, адже за версією журналу «Фокус» фінансова діяльність входить до 15 найперспективніших галузей, а фінансистів визнано однією з 20 найперспективніших і високооплачуваних професій.

В РАМКАХ ОПП МИ ВИВЧАЄМО:

 • Загальнодержавні фінанси, міжнародні фінанси, фінанси підприємств і організацій
 • Фінансовий облік і звітність за міжнародними стандартами
 • Гроші та кредит
 • Банківські операції
 • Бухгалтерський облік і звітність у фінансових установах
 • Бюджетна система, облік і звітність у бюджетних установах
 • Казначейська справа
 • Страхові послуги
 • Економіка та економічний аналіз
 • Податкова система
 • Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах

Випускники даної спеціальності Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок проходять практику, стажування та в подальшому працевлаштовуються в:

 • управліннях та відділах державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;
 • фінансово-кредитних установах;
 • банківських установах;
 • органах соціального забезпечення;
 • державному казначействі;
 • бюджетних установах;
 • страхових компаніях;
 • консалтингових організаціях;
 • органах фінансового контролю, незалежних аудиторських компаніях;
 • комерційних структурах;
 • на виробництві;
 • торгівлі, закладах ресторанного господарства, у сфері послуг;
 • органах охорони здоров’я, освіти;
 • на біржах;
 • інвестиційних компаніях.

Перше робоче місце Ви можете знайти, обійнявши посаду фінансиста, економіста з фінансової роботи, касира, брокера, дилера, бухгалтера-фінансиста, працівника банку, помічника фінансиста, страхового агента, інспектора з контролю за цінами, кредитного інспектора тощо.

У коледжі створені всі умови для якісної підготовки фахівців, розвитку творчого потенціалу студентів, навчання та виховання обдарованої молоді. В освітньому процесі використовується найсучасніша мультимедійна техніка, вивчаються інформаційні системи і технології, що застосовуються у фінансовій та банківській сферах, впроваджуються комп’ютерні технології з ліцензованим програмним забезпеченням, створено навчальний банк «Укоопспілка», де студенти опановують практичні навички та вдосконалюють теоретичні професійні знання. Студенти опановують інформаційні системи обліку з використанням сучасного програмного забезпечення: системи автоматизації BAS, ULTRA, «М.Е.Док», «Арт-Звіт-Плюс», «Ліга-Закон Еліт», «Парус: Консультант» тощо. Виробнича практика організовується на кращих підприємствах Буковини.

Студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» поглиблюють фахові знання у предметних гуртках та наукових товариствах, беруть участь в науково-практичних конференціях, професійних семінарах, які проводяться на рівні коледжу, в фінансово-кредитних, банківських, страхових установах та організаціях міста та області.

Випускники мають можливість продовжити навчання у вищих закладах освіти за ступеневими освітніми програмами та реалізувати себе в різних сферах економічної діяльності.

Запрошуємо всіх бажаючих до нашої дружньої обліково-економічної родини!