ЧКФКЕП :: Кваліфікаційний іспит кондитер

Незважаючи на особливі умови праці та реалії сьогодення, здача кваліфікаційної пробної роботи з професії «Кондитер» для студентів ІІІ курсу спеціальності 181 Харчові технології пройшла успішно та стала ще одним етапом професійного зростання.

Згідно з переліком кваліфікаційних пробних робіт кожен студент виконував завдання відповідно до отриманого білету. Майбутні фахівці творчо підійшли до оформлення борошняних та кондитерських виробів.

Високий рівень підготовки здобувачів освіти відзначила спікер-стейкхолдер, голова екзаменаційної комісії – Бадюк Наталія Олександрівна, технік-технолог закладу швидкого харчування «Гном» та викладачі фахових дисциплін. За рішенням кваліфікаційної комісії студентам присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії.