ЧКФКЕП :: УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ НА БАЗІ ЛЬВІВСЬОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

19 жовтня 2023 року студенти економічного відділення Чернівецького кооперативного  фахового  коледжу  економіки  і  права  взяли активну  участь  у ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених на тему «Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи», організованій кафедрою фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу Львівського торговельно-економічного університету.

Конференція відбувалася як офлайн, так і онлайн режимі з використанням платформи Zoom. До проведення конференції у змішаному форматі були долучені вчені та здобувачі освіти Інституту модернізації змісту освіти, Львівського торговельно-економічного університету,  Національної Академії статистики, обліку та аудиту, Інституту регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, Львівського національного університету ім. Івана Франка, Державного біотехнологічного університету,  Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника,  Ужгородського національного університету, Мукачівського державного університету, Вищої банківської школи в м. Познань (Польща), Державного вищого професійного інституту ім. С. Тарнавського в м. Тарнобжег (Польща), Жешувського університету (Польща).

Від імені студентів Коледжу виступила студентка ІІІ курсу спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування  Предій Анастасія з доповіддю на тему «Застосування реєстраторів розрахункових операцій для малого та середнього бізнесу», науковий  керівник – викладач обліково-економічних дисциплін,  к.е.н. Людмила Бурдейна.