ЧКФКЕП :: Відкрите семінарське заняття для студентів-юристів

В рамках плану роботи юридичного відділення, викладачем циклової комісії юридичних дисциплін, спеціалістом вищої категорії, керівником Юридичної клініки Галиною СТАШКО було проведено відкрите семінарське заняття з освітньої компоненти Теорія держави і права на тему: «Законність і правопорядок» для студентів 271 групи освітньо-професійної програми 081 Право.

Під час проведення заняття були використані різноманітні форми і методи активізації здобувачів освіти, що дозволило їм в належному вигляді засвоїти матеріал теми.

На занятті були присутні члени атестаційної комісії та викладачі юридичних дисциплін. Учасники обговорення відзначили високий фаховий рівень викладача, досконале володіння матеріалом, актуальність питань, що розглядаються. Також було відзначено яскравість ілюстративного матеріалу, постійний контакт з аудиторією, динамічність викладу інформації.

Таким чином, семінарське заняття досягло своєї мети, проведене на високому рівні та відповідає сучасним вимогам фахової передвищої освіти.